*
*
Rương Bạc: *
Rương Ruby: *
Rương Vàng: *
*
*
Rương Bạc: *
Rương Ruby: *
Rương Vàng: *
Bước 1: ĐĂNG NHẬP
Đăng ký thành viên dễ dàng chỉ với 3 bước nhập thông tin.
Bước 2: ĐẶT CƯỢC
Đừng chần chờ, đặt cược vào trò chơi yêu thích của bạn.
Bước 3: CHIẾN THẮNG
Tiền cược càng lớn - Thứ hạngcàng cao.
Bước 1: ĐĂNG NHẬP
Đăng ký thành viên dễ dàng chỉ với 3 bước nhập thông tin.
Bước 2: ĐẶT CƯỢC
Đừng chần chờ, đặt cược vào trò chơi yêu thích của bạn.
Bước 3: CHIẾN THẮNG
Tiền cược càng lớn - Thứ hạng càng cao.
Ngày 1 15/06/2024
Ngày 2 16/06/2024
Ngày 3 17/06/2024
Vị trí
Tên
Số ngọc
BẢNG XẾP HẠNG NGÀY
Ngày 1 15/06/2024
Ngày 2 16/06/2024
Ngày 3 17/06/2024
Vị Trí
Tên
Số ngọc
Tuần 1 15/06 - 21/06
Tuần 2 22/06 - 28/06
Tuần 3 29/06 - 05/07
Tuần 4 06/07 - 12/07
******
*****
*****
Vị trí
Tên
Số kim cương
THƯỞNG TUẦN
Tuần 1 15/06 - 21/06
Tuần 2 22/06 - 28/06
Tuần 3 29/06 - 05/07
Tuần 4 06/07 - 12/07
******
*****
*****
Vị Trí
Tên
Số kim cương
Trao giải vào ngày 16/07/2024
*****
*****
*****
CHUNG CUỘC
Trao giải vào ngày 16/07/2024
*****
*****
*****