AN TOÀN BẢO MẬT

Chính sách bảo mật chính là Cam kết bảo mật giữa MAY88 và Quý khách hàng của hệ thống. Khi hoàn thành đăng ký và tham gia tại trang cược, đồng nghĩa với việc người chơi tiếp nhận và tuân thủ các điều khoản trong chính sách dưới đây của chúng tôi. 

QUY ĐỊNH CHUNG NHÀ CÁI

Chính sách bảo mật được đưa ra bao gồm các nghĩa vụ giữa khách hàng và MAY88 trong việc bảo mật các thông tin được cung cấp và sử dụng tại hệ thống. 

Thực hiện cam kết của Chính sách trên là để đảm bảo quyền lợi và tính an toàn, bảo mật thông tin cho chính người chơi tại MAY88.

QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG TẠI MAY88

 • Khi trở thành thành viên của MAY88, người chơi được yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng,... Hoạt động này không ảnh hướng đến vấn đề bảo mật thông tin thành viên. MAY88 cam kết tất cả các thông tin đều được bảo mật tối đa.
 • MAY88 được quyền sử dụng các thông tin do người chơi cung cấp trong các hoạt động xác minh, xử lý giao dịch, hỗ trợ thông tin tài khoản khi cần. Nếu xảy ra trường hợp sai khác thông tin đã cung cấp, hệ thống có quyền từ chối xử lý trước khi xác minh thông tin chính xác.
 • Việc cung cấp thông tin chỉ dành cho những người chơi muốn tham gia cùng MAY88. Trong trường hợp Quý khách chỉ đang tham khảo, không cần thực hiện bước đăng ký, cung cấp thông tin cho chúng tôi.

QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA 2 BÊN

 • MAY88: Là đơn vị vận hành, MAY88 có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin theo đúng Quy định về Nguyên tắc An toàn thông tin và An ninh mạng. Hệ thống được yêu cầu sử dụng thiết bị và phần mềm nhằm đảm bảo mọi thông tin khách hàng trao cho chúng tôi được bảo vệ một cách tuyệt đối.
 • KHÁCH HÀNG: Phía người chơi cần có ý thức tự bảo mật thông tin của bản thân. Các trường hợp lộ thông tin vì sự sơ xuất của chính Quý khách, MAY88 sẽ không chịu trách nhiệm. Khi được yêu cầu xác thực thông tin, người chơi vui lòng hợp tác một cách rõ ràng và trung thực.

CAM KẾT NHÀ CÁI

 • Hệ thống cam kết tôn trọng quyền riêng tư, thông tin cá nhân của quý khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, người chơi có quyền yêu cầu MAY88  truy xuất các thông tin của mình để đối chứng cũng như cập nhật thông tin mới nếu có.
 • Mọi thắc mắc về thông tin hoặc có nhu cầu cập nhật mới, Quý khách có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của MAY88 qua Hotline, các kênh chat trực tuyến 24/7 để được hỗ trợ xử lý một cách nhanh nhất.

Đến với MAY88 mọi người có thể an tâm rằng danh tính cá nhân của mình sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.

AN TOÀN BẢO MẬT

Chính sách bảo mật chính là Cam kết bảo mật giữa MAY88 và Quý khách hàng của hệ thống. Khi hoàn thành đăng ký và tham gia tại trang cược, đồng nghĩa với việc người chơi tiếp nhận và tuân thủ các điều khoản trong chính sách dưới đây của chúng tôi. 

QUY ĐỊNH CHUNG NHÀ CÁI

Chính sách bảo mật được đưa ra bao gồm các nghĩa vụ giữa khách hàng và MAY88 trong việc bảo mật các thông tin được cung cấp và sử dụng tại hệ thống. 

Thực hiện cam kết của Chính sách trên là để đảm bảo quyền lợi và tính an toàn, bảo mật thông tin cho chính người chơi tại MAY88.

QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG TẠI MAY88

 • Khi trở thành thành viên của MAY88, người chơi được yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng,... Hoạt động này không ảnh hướng đến vấn đề bảo mật thông tin thành viên. MAY88 cam kết tất cả các thông tin đều được bảo mật tối đa.
 • MAY88 được quyền sử dụng các thông tin do người chơi cung cấp trong các hoạt động xác minh, xử lý giao dịch, hỗ trợ thông tin tài khoản khi cần. Nếu xảy ra trường hợp sai khác thông tin đã cung cấp, hệ thống có quyền từ chối xử lý trước khi xác minh thông tin chính xác.
 • Việc cung cấp thông tin chỉ dành cho những người chơi muốn tham gia cùng MAY88. Trong trường hợp Quý khách chỉ đang tham khảo, không cần thực hiện bước đăng ký, cung cấp thông tin cho chúng tôi.

QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA 2 BÊN

 • MAY88: Là đơn vị vận hành, MAY88 có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin theo đúng Quy định về Nguyên tắc An toàn thông tin và An ninh mạng. Hệ thống được yêu cầu sử dụng thiết bị và phần mềm nhằm đảm bảo mọi thông tin khách hàng trao cho chúng tôi được bảo vệ một cách tuyệt đối.
 • KHÁCH HÀNG: Phía người chơi cần có ý thức tự bảo mật thông tin của bản thân. Các trường hợp lộ thông tin vì sự sơ xuất của chính Quý khách, MAY88 sẽ không chịu trách nhiệm. Khi được yêu cầu xác thực thông tin, người chơi vui lòng hợp tác một cách rõ ràng và trung thực.

CAM KẾT NHÀ CÁI

 • Hệ thống cam kết tôn trọng quyền riêng tư, thông tin cá nhân của quý khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, người chơi có quyền yêu cầu MAY88  truy xuất các thông tin của mình để đối chứng cũng như cập nhật thông tin mới nếu có.
 • Mọi thắc mắc về thông tin hoặc có nhu cầu cập nhật mới, Quý khách có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của MAY88 qua Hotline, các kênh chat trực tuyến 24/7 để được hỗ trợ xử lý một cách nhanh nhất.

Đến với MAY88 mọi người có thể an tâm rằng danh tính cá nhân của mình sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.